Študentská vedecká konferencia 2021

Študentská vedecká konferencia 2021

Študentská vedecká konferencia 2021 Naša fakulta každoročne organizuje študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ), ktorá je následne zavŕšená Študentskou vedeckou konferenciou (ŠVK). Podporuje rozvoj vedeckej a odbornej spôsobilosti študentov a zároveň buduje...