Počas roka organizujeme alebo sa spolupodieľame na rôznych akciách na fakulte ale aj mimo nej. Našim cieľom je spestriť život študentov a ukázať im, že niekedy je práve zábava to pravé na načerpanie nových síl do štúdia.