Študentská časť akademického senátu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Študentskú časť akademického senátu Slovenskej technickej univerzity zastupuje spolu 15 študentov zo všetkých fakúlt STU. Stavebnú fakultu zastupuju 2 študenti. Aktuálne funkčné obdobie: 2019-2023.

Členovia Študentskej časti akademického senátu Slovenskej technickej univerzity

Bc. Tomáš Šaliga

Bc. Tomáš Šaliga

Predseda ZŠ SvF, člen ŠČAS SvF, člen ŠČAS STU, člen ŠRVŠ

 

Ľudia ma skôr poznajú pod menom ŠALO. Som zo severu Slovenska, Kežmarku. Rád športujem a v škole ma najviac bavia BIM technológie a inovácie v stavebníctve.

 Stavebná fakulta STU                                       – I-TZB – 1. ročník

Bc. Milan Švolík

Bc. Milan Švolík

Podredseda ZŠ SvF, člen ŠČAS SvF, podpredseda ŠČAS STU, predseda VZ ŠRVŠ

Pochádzam z malebnej dedinky Kozárovce. Medzi moje záľuby patrí cestovanie, vinohradníctvo a športové hasičstvo. Na SvF sa rád venujem okrem štúdia aj sociálnemu životu študentov, akademickej samospráve a reprezentácií študentov SvF na celouniverzitnej ale aj celoslovenskej úrovni.

Stavebná fakulta STU                                      – I-TS – 2. ročník

Chcem vedieť ešte viac…