Ubytovanie

Ubytovanie študentov v ŠD organizuje a prideľuje Ubytovacia komisia Stavebnej fakulty STU v Bratislave podľa Kritérií pre prideľovanie ubytovania študentom denného štúdia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave prerokovaných a schválených vedením Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a vedením Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Na ubytovanie nemajú nárok študenti, ktorých trvalé bydlisko je v Bratislavskom kraji. Ostatní študenti, ktorí požiadajú o ubytovanie v ubytovacom systéme na stránke www.ubytovanie.stuba.sk, budú zaradení do poradovníka žiadateľov o ubytovanie.

Do 5 kalendárnych dní po pridelení ubytovania je študent povinný si rezervovať izbu cez ubytovací systém (www.ubytovanie.stuba.sk) a najneskôr do ďalších 5 kalendárnych dní od rezervácie uhradiť poplatok za ubytovanie za prvé dva mesiace kalendárneho roka podľa aktuálneho cenníka. Orientačné ceny poplatkov za ubytovanie a ďalšie informácie nájdete na adrese: www.svf.stuba.sk/študenti/ubytovanie alebo www.stuba.sk/študenti/ubytovanie.

Včasná úhrada je podmienkou pre ubytovanie sa. Podmienky pre prideľovanie ubytovania študentom vyšších ročníkov zahŕňajú okrem vzdialenosti od Bratislavy aj študijné výsledky a bodové ohodnotenie za rôzne činnosti počas semestra.

Ubytovanie pre študentov Stavebnej fakulty

Pre všetky informácie o ubytovaní z prvej ruky odporúčame sledovať stránku fakulty – klikni TU.