O nás

Sme občianskym združením a zástupcom všetkých študentov Stavebnej fakulty STU dennej formy štúdia prvého až tretieho stupňa štúdia.

Náš tím

Združenie študentov Stavebnej fakulty je organizácia zložená zo študentov a preto jej hlavnou hnacou silou sú práve študenti, ktorí sa rozhodli mať popri škole takýto koníček. 

Oficiálne dokumenty

Ako každá organizácia aj my máme určité pravidlá, ktoré dodržiavame a podľa ktorých sa riadime.