Čo robíme

Organizujeme

pre študentov Stavebnej fakulty STU výukové, športové, oddychové, zábavné akcie a podujatia ako napr:  Ples stavbárov (beánia), Dvojbodka pred semestrom, Bodka za semestrom, Športový deň SvF, Your knowledge (vzdelávací pobyt)      Študentská kvapka krvi, šachový a pokrový turnaj, Vianočný punč, Oťukávačka (stavbárov).

 

Zastupujeme

všetkých študentov Stavebnej fakulty STU dennej formy štúdia prvého až tretieho stupňa v správnych a riadiacich orgánoch SvF STU a STU. Zároveň spolupracuje i s delegátmi SvF STU pri Študentskej rade vysokých škôl – najvyššieho zastupiteľského orgánu v SR. Rovnako spolupracuje i s ďalšími organizáciami pri STU či priamo oslovujeme spoločnosti a firmy z prostredia praxe.

Prezentujeme

Stavebnú fakultu STU a všetkých jej študentov na rôznych konferenciách a veľtrhoch či už medzinárodných alebo v SR. Napríklad sa zúčastňujeme Konferencie stavebných fakúlt SR a ČR (KOSTAFu), Veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania (VAPACu), veľtrhu stavebníctva (CONECa), pomáhame organizovať Letnú univerzitu pre stredoškolákov (LUSku).