Študentská vedecká konferencia 2021

Naša fakulta každoročne organizuje študentskú vedeckú odbornú činnosť (ŠVOČ), ktorá je následne zavŕšená Študentskou vedeckou konferenciou (ŠVK). Podporuje rozvoj vedeckej a odbornej spôsobilosti študentov a zároveň buduje spoluprácu medzi študentami a pedagógmi, prípadne vedeckými pracovníkmi pôsobiacimi na fakulte.

ŠVOČ sa realizuje na všetkých odborných a jazykových pracoviskách fakulty s cieľom podporiť tvorivú vedecko-odbornú prácu našich študentov. Vedľajším, ale nemenej dôležitým, zámerom je vytvoriť priestor pre individuálny rozvoj študentov, umožniť im prezentáciu svojich výsledkov a zviditeľniť sa na akademickej pôde fakulty.

Zapojiť sa do študentskej vedeckej odbornej činnosti môžu študenti prvého aj druhého stupňa v ktoromkoľvek ročníku štúdia. Výsledky prác sú prezentované na Študentskej vedeckej konferencii, ktorá sa každoročne koná v priebehu apríla. V rámci konferencie sa študentské práce hodnotia odbornou komisiou, ktorá vyberie najlepšie práce. Tie sú neskôr ocenené mimoriadnym štipendiom.

Kvôli pretrvávajúcej pandemickej situácii ŠVK v roku 2021 prebiehala v online priestore prostredníctvom Google Meet. Vyhlásenie ocenených prác sme vysielali na fakultnom YouTube kanáli.

V prípade otázok či nejasností neváhajte kontaktovať organizačný tím ŠVK na adrese svk@svf.stuba.sk.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov ŠVK 2021

Záznam priameho prenosu zo slávnostného vyhlásenia výsledkov ŠVK 22. apríla 2021.