Ako členovia ZŠ SvF rázne odmietame mocenské boje, ktoré sa už pár mesiacov odohrávajú na našej alma mater, a tým kazia meno celej STU.
26.10.2020 sa uskutoční Akademický senát, na ktorom je jeden z bodov programu aj odvolávanie rektora STU. Po prečítaní bodov odvolania konštatujeme, že je to absolútny výsmech Akademickej obce STU. Toto odvolávanie považujeme za vykonštruované a cielené istej skupiny ľudí, ktorí si dlhodobo pretláčajú svoje zámery na STU. Odhliadnuc od toho, že k tejto téme neprebehla žiadna diskusia či so študentmi alebo zamestnancami Akademickej obce.

Preto podporujeme petíciu za zotrvanie prof. Ing. Miroslava Fikara DrSc. (Miroslav Fikar – rektor STU) na poste rektora STU.

K našej podpore rektorovi sa pridávajú:

predsedníctvo Ynet

Študentský Parlament Ústavu manažmentu
Zároveň žiadame o online prenos zasadnutia, keďže zasadnutia Akademického senátu sú verejné a v momentálnej situácií sa študenti nemôžu dostaviť na zasadnutie.