Združenie študentov Stavebnej fakulty (ZŠ SvF) koncom marca zorganizovalo slávnostné odovzdávanie cien Učiteľ roka za obdobie rokov 2019, 2020 a 2021. V združení študentov si uvedomujeme dôležitosť učiteľskej profesie, pretože bez kvalitných učiteľov by sme nedostávali kvalitné vzdelanie. Nad udeľovaním ocenenia sme uvažovali už v roku 2018. Prvé hlasovanie sa nám však podarilo zrealizovať až pre rok 2019, kedy sa súčasne konal prvý ročník celouniverzitného hlasovania v podobnej ankete Učiteľ roka STU. Udelením ocenenia by sme chceli vyjadriť našu vďaku Vám, našim pedagogičkám a pedagógom, za trpezlivosť, obetu a úctu. Za čas, ktorý nám venujete mnohokrát aj počas svojho osobného voľna.

Deň učiteľov si na Slovensku pripomíname od roku 1955 každoročne 28. marca. Tohtoročné odovzdávanie cien prebehlo 24. marca 2022 za osobnej účasti dekana SvF prof. Ing. Stanislava Unčíka, PhD. Študentov zastupoval predseda ZŠ SvF Bc. Tomáš Šaliga, predseda Študentskej časti Akademického senátu SvF Ing. Milan Švolík, zástupca študentov SvF v Študentskej rade vysokých škôl Andrej Dorušinec, tajomník ZŠ SvF Bc. Matej Hucko a člen rady ZŠ SvF Adam Tarana. Samozrejme, chýbať nemohli všetci ocenení učitelia. Za prvý ročník, teda za rok 2019, získala ocenenie Učiteľ roka na SvF Ing. Ivana Véghová, PhD. z Katedry stavebnej mechaniky. Ocenenie Učiteľ roka za rok 2020 na SvF a súčasne celouniverzitné ocenenie Učiteľ roka STU získal RNDr. Martin Brček, PhD. z Katedry geotechniky. Učiteľom roka za rok 2021 sa na SvF stal Ing. Boris Vavrovič, PhD. z Katedry konštrukcií pozemných stavieb. Všetkým oceneným gratulujeme a tešíme sa na ďalšie milé stretnutia na pôde fakulty!

Na záver by som chcel vysloviť poďakovanie všetkým vyučujúcim za ich prístup počas dištančnej výučby, počas ktorej sme čelili viacerým komplikáciám, no myslím si, že sme ich spoločne zvládli na 110 %.