Učiteľ roka 2020 na STU: RNDr. Martin Brček, PhD.

S absolútnym víťazom ankety a laureátom ocenenia Učiteľ roka 2020 RNDr. Martinom Brčkom, PhD. som pôvodne mala v úmysle vytvoriť zaujímavý, možno aj inšpiratívny rozhovor. V emaili som mu srdečne zablahoželala k skvelému víťazstvu, ktoré v konečnom dôsledku posúva aj našu fakultu medzi najelitnejšie školy a pripísala som orientačne zopár otázok, ktoré by mohli byť „vinúcou sa niťou“ nášho spoločného príspevku. Spätne mi prišiel celistvý, úprimný text, do ktorého som sa rozhodla nezasahovať:

Ďakujem študentom za ocenenie, ktorým ma vyznamenali! Úprimne ma to potešilo. Je to vynikajúca spätná väzba. Za tento úspech vďačím práve im a mojim starším kolegom, ktorí ma naplnili vedomosťami a spoločnými zážitkami, po ktorých neustále počas výuky siaham.

Na hodinách sa snažím so študentmi vytvoriť jednotný „manšaft“ (vzájomne s nimi komunikovať, byť kolegom a pritom ostať prirodzenou autoritou), tak, aby išlo všetko hladko a hodina ubehla raz-dva ako nič, dokonca rýchlejšie než by sme chceli. Zakaždým začíname zapisovaním – niečo sa nadiktuje, potom sa to vysvetľuje a zas sa zapisuje, a zas vysvetľuje, atď.  V tejto spleti informácií mnohí nevedia selektovať podstatné veci, preto sa snažím aktívne hľadať najefektívnejšie a najracionálnejšie možnosti, ktoré im napomôžu lepšie si zapamätať nové poznatky systematického vzdelávania. Zväčša je to prostredníctvom mnemotechnických pomôcok alebo v spojení s niečím humorným.

Niekedy dávno, ešte počas môjho internátneho života, som sa zúčastnil zaujímavej dišputy s mojimi kamarátmi, filozofmi, na tému: aký má byť „správny“ učiteľ. Niečo z tej rozsiahlej a rozmanitej diskusie sa mi vrylo do pamäti a snažím sa takým aj byť. Tak napríklad, učiteľ má byť kreatívny a učiť študentov atraktívnou formou, niečím ich nadchnúť, zaujať a dodať zmysel výsledkom a námahe, ktorú študenti musia vynaložiť. Vhodné a ľahko stráviteľné príklady z praxe sú tou správnou ukážkou toho, čo sa im v blízkej budúcnosti ako stavebným inžinierom môže hodiť. Nakoniec sa ukáže, že všetko je nielen možné, ale aj ľahko uskutočniteľné. Avšak spomeniem aj to, že takéto veci sa oplatí darovať tým, ktorí majú záujem sa vzdelávať a obohacovať.

Povedal by som, že učenie ma baví, vždy sa teším na začiatok akademického roka, avšak musím priznať, že zápočtový týždeň ma poteší rovnako 🙂. Napodiv, nad myšlienkou – stať sa učiteľom – som sa nikdy nezamýšľal. Tak nejak mi rolu pedagóga s dĺžkou presahujúcou 9 rokov doprial sám život a som mu zato vďačný.

Pandémia takmer všetkým vyučujúcim a študentom na Slovensku priniesla niečo nové – inovatívne. Ide o dištančnú formu štúdia, alebo inak o online vyučovanie. V zahraničí majú s touto formou výučby bohaté skúsenosti. Priznám sa, moje spletité začiatky v multimediálnom procese výučby náležite naštartovali kolegovia z katedry a za to im patrí veľká vďaka. Každý sme sa s touto formou výučby popasovali a dúfam, že zo strany študentov sme to aj zvládli. Je náročné, aby bol človek v online priestore veselý, prísny a spravodlivý zároveň. Cítiť z toho akúsi alchýmiu, a je len na každom vyučujúcom, aké ingrediencie použije. Kto vie, ako by takáto forma výuky zapôsobila na pokrokového pedagóga svojej doby Jana Amosa Komenského?

Milí študenti, ešte raz vám ďakujem za ocenenie, ktoré ste mi dopriali a zároveň vám prajem veľa entuziazmu do učenia, pevné zdravie a v krátkom čase skvelé zážitky s pedagógmi počas prezenčnej formy výučby.

S pozdravom
Martin Brček

Návrh na udelenie ceny vzišiel z výsledkov hlasovania študentov fakúlt STU, podľa pravidiel určených v smernici rektora. Študenti STU vybrali kandidáta na ocenenie za svoju fakultu, resp. Ústav manažmentu. Hlasovanie organizovali sami. Samotné hlasovanie o víťazovi spomedzi navrhnutých kandidátov sa udialo prostredníctvom Akademického informačného systému. Anketa bola zverejnená pre všetkých študentov dennej formy štúdia od 11. do 28. februára 2021, hlasovalo 3436 študentov STU. Absolútny víťaz ankety a laureát ocenenia Učiteľ roka RNDr. Martin Brček, PhD. zo Stavebnej fakulty dostal 797 hlasov študentov.