Stavebná fakulta má nového profesora

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 22. apríla vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Medzi vymenovanými bol aj prof. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. z Katedry geotechniky našej fakulty, ktorý sa stal profesorom v odbore Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Inauguračnú prednášku na tému Vplyv zosuvov na projektovanie a výstavbu dopravných stavieb úspešne absolvoval 20. novembra 2020.

Odborné zameranie profesora Kopeckého je v oblasti inžinierskej geológiehydrogeológiestavebnej geológie a geotechniky. Ako pedagóg pôsobí v mnohých predmetoch, medzi ktoré patria Inžinierska geológia, Geológia, Geológia a geomorfológia, Inžinierska geológia a mechanika hornín, Inžinierska geológia a hydrogeológia, Environmentálna geotechnika, Navrhovanie a realizácia geotechnických stavieb či Rekonštrukcie v geotechnike. Jeho vedecké a odborné práce zaznamenali 66 ohlasov (z toho 41 podľa indexu SCI), v oblasti vedeckej školy úspešne vychoval dvoch doktorandov.

Profesorovi Kopeckému k dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme.