Kariérne podujatie pre študentov – Robota Fair 

Robota Fair je netradičný kariérny veľtrh, ktorý ponúka priestor pre individuálne rozhovory študenta s predstaviteľom podnikov s technickým zameraním.
Cieľom je spojiť študentov s vhodnou spoločnosťou, ktorá im poskytne možnosť kariérne sa rozvíjať v relevantnom odbore popri štúdiu. Každý vhodný kandidát dostane možnosť 25 minútového rozhovoru so zástupcom spoločnosti, kde sa môže bližšie informovať o pracovných príležitostiach, alebo si dokonca nájsť prácu. podujatie bude prebiehať online 20.mája 2021 registrácia je bez poplatku,
potrebné je vyplniť formulár na webe https://best-bratislava.sk/robota-fair/
pre viac aktuálnych informácií a informácií o spoločnostiach ktoré sa zapájajú do podujatia je
možné sledovať aj naše sociálne médiá
https://www.facebook.com/RobotaFair
https://www.facebook.com/events/501057724362426?acontext=%7B%22event_action_histor
y%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D