Ahojte?,
Zverejnenie kandidátok do doplňujúcich volieb Akademického senátu Stavebnej fakulty STU.
Voľby budú prebiehať v dňoch 6.-7.10.2020 v priestoroch SvF STU (vo vestibule medzi malými aulami.)